Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
Image Alt

Инструменти

  /  Инструменти

Наръчникът за обучители в общността обединя теорията и практиката по темата взаимодействие на признаците „пол“ и „културно многообразие“. Това взаимодействие е било проучвано в Европа на академично ниво, но предлагането на конкретни обучения в рамките на образованието за възрастни е сравнително рядко, поради това се надяваме, че чрез Наръчника ще предложим на обучителите в общността една иновативна гледна точка към тяхната работа.

Съдържанието на Наръчника за обучение на обучители в общността може да е полезен за всички организации, които работят в областта на равнопоставеността на половете или културното многообразие и които могат да го използват, като включват перспективата на пола и културното многообразие в рамките на стандартните си образователни програми.

Използваната методология е тази на неформалното образование и дейностите по проекта включват работа с пилотни групи от професионалисти и доброволци, които работят с мигранти, бежанци и малцинства, по-специално жени от тези групи, обучители в тези общности или такива, които искат да станат обучители, както и  неформални лидери.