Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
Image Alt

Онлайн обучение

  /  Онлайн обучение

Въз основа на съдържанието на програмата и материалите за присъствени обучения, ще разработим инструменти за онлайн обучение на обучители в общността, които ще ги насочат как да вземат предвид културното разнообразие и пола.  Проектът предвижда създаването на цялостна онлайн обучителна платформа, която да съдържа материали за дистанционно онлайн обучение за широк кръг обучители в общността, работещи с мигранти, бежанци и малцинствени групи. Нашата амбиция е да тестваме материалите в платформата чрез виртуални класни стаи и да допълним и обогатим съдържанието им, учейки се от практическия опит на участващите обучители в общността.