Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
Image Alt

Трансфер на модела и на концепцията на Equal Space

  /  Трансфер на модела и на концепцията на Equal Space

Специфичният модел за трансфериране на взаимодействието на признаците „пол“ и „културно многообразие“ и на равенството по тези признаци в други образователни сфери (включително и адаптирането му към програми, насочени към овластяването и по-активното участие на жените в обучението за възрастни), бе изготвен въз основа на препоръките в проучванията и на знанията и уменията за прилагането на разработените инструменти, придобити в присъствените и онлайн обучения за обучителите в общността, проведени в рамките на проекта.  Моделът съдържа следните компоненти:

  • инструмент за предварителна оценка/наблюдение, който ще отчита до каква степен съществуващите образователни/обучителни програми вземат предвид взаимодействието на признаците „пол“ и „културно многообразие“, и
  • препоръки как да адаптират съответната обучителна програма към този приоритет.

Моделът за трансфер представлява специфичен и практически ориентиран превод на препоръките от националните и сравнителното проучвания и на добрите практики в резултат на проведената оценка, който да може да се включва в работата на всяка организация, с оглед спецификите на нейните целеви групи, осъществяваните програми, съществуващите ресурси, умения и координация с други заинтересовани актьори.