Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
Image Alt

Учебна програма

  /  Учебна програма

Създаването на Насоки за разработване на обучителна програма има за цел чрез откриване на подходящите обучителни похвати да въведе нови методи, които да повишат информираността по темата. Насоките са основа за подготовката на учебните материали  за обучителите в общността.

Екипът на проекта Equal Space осъществи необходимата теоретична и методологическа подготовка и, благодарение на изготвените Насоки за учебна програма, предложи на обучителите в общността образователни подходи, които да следват, ако искат в своята работа да адресират темите, свързани с признака „пол“ от гледна точка на културното многообразие.

Насоките за разработване на учебна програма предлагат рамков модел от компетенции за обучителите в общността. Нещо повече, целта ни е съдържанието на този резултат от нашата работа да бъде достъпен и за други организации, които работят по теми, свързани с равнопоставеността на половете или културното многообразие.