Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
Image Alt

Проучвания

  /  Проучвания

Целта на проучванията е във всяка партньорска страна да се анализират достъпа и участието на жените от мигрантски произход в процеса на учене през целия живот, както и до колко се взема предвид взаимодействието на признака „пол“ и признака „културно многообразие“ в  системата на  образованието на възрастни, заради три основни причини:

  • да получим информация, която да  обогати прилаганата методология на проекта;
  • да получим информация, за да се подготвят специфичните дейности и продукти на проекта;
  • да се ​​подобрят знанията и разбирането в областта на пола и културното многообразие в рамките на конкретни общности, които да се свържат с перспективата на ученето през целия живот и да се прилагат към политиките и програмите в тази област.

Националните проучвания във всяка страна се осъществиха на базата на 20 интервюта с обучители, представители на НПО и на други заинтересовани страни. Въз основа на тези проучвания бе изготвено сравнително проучване на темата и препоръки.