Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
Image Alt

Общност и образование в общността

  /  Общност и образование в общността

Въведение

В тази секция, ще научите какво е общностен подход , кой може да се нарече обучител в общността и кои са необходимите му компетентности.  Ще разберете защо е важно обучителите в общности да следват личен план за повишаване на квалификацията и образованието.
Урок 1 Общност, образование в общността
Урок 2 Профил на обучителя в общността
Урок 3 Личен образователен план на обучителя в общността
Проверете какво научихте от урока! Прочетете въпросите, опитайте да отговорите сами, а след това проверете верните отговори като кликнете на въпросите. Успех!

Можете ли да изброите поне 2 неща, които свързват хората в общност?

Начинът на мислене; общите интереси; етническият произход; езикът, който говорят.

Как можем по-добре да разберем дадена общност? Посочете поне 3 начина да подобрим съжителстването в общност като зачитаме културното многообразие.

Важно е да си даваме сметка за съществуването на различни общности, за работата в тях, която насърчава участието, самоорганизирането в общности чрез овластяване и учене в общността.

Посочете 3 характеристики на модела на компетентност, който образованието в общността трябва да има?

Моделът на компетентност се състои от умения, нагласи и знания.

Нужно ли е обучителят в общността да има определени качества ?

Тези качества са основни, за да се създаде здрава връзка между обучител и обучаеми в една интеркултурна група, която работи в различен европейски контекст.

Как обучителите в общността могат успешно да се справят с културния шок ?

Трябва да бъдат креативни и да се стремят да превръщат шока в образователен опит.

Каква е ролята на формалното, неформалното и информалното учене?

Подобрява нашите компетенции, умения за справяне в различни ситуации в различни сфери на живота, подобрява личния и професионалния ни профил.

Какво трябва да правим ежедневно, за да се развиваме професионално?

Важно е да сме в крак с времето, да се образоваме по различни въпроси, за да сме подготвени как да реагираме в различни ситуации. Трябва да следим еволюцията на процесите и инструментите за работа в интеркултурна общност, да използваме технологиите, да сме запознати със съвременните теории и винаги да вземаме предвид социалните, политическите и културните промени.