Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
Image Alt

Национални обучения

  /  Национални обучения

Обученията за обучители и фасилитатори в общността ще бъдат организирани във всички страни партньори и ще имат за цел да тестват на практика обучителните материали, разработени в проекта както и да информират широката публика, националните и местните заинтересовани страни за проекта, за контекста, за целите и целевите групи, за методите и резултатите му, както и за очаквания ефект. Надяваме се, че националните обучения ще бъдат полезни както за партньорите, така и за обучаемите, които ще имат възможност да придобият теоритичен и практически опит по темата културно разнообразие и пол и ще ни дадат ценна обратна връзка. Следете редовно нашия уебсайт за повече информация за националните обучения във всяка от страните партньори.