Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Следвайте ни
Image Alt

Учебна програма

  /  Учебна програма

Понастоящем не съществува обучителна програма по темата взаимодействие на признака „пол“ и признака „културно многообразие“, предназначена за обучители в общността. Създаването й има за цел чрез откриване на подходящите обучителни похвати да въведе нови методи, които да повишат информираността по темата. Това ще осигури основа за подготовката на учебните материали  за обучителите в общността.

Екипът на проекта Equal Space ще осъществи необходимата теоретична и методологическа подготовка и, благодарение на изготвената учебна програма, ще предложи на обучителите в общността образователни подходи, които да следват, ако искат в своята работа да адресират темите, свързани с признака „пол“ от гледна точка на културното многообразие.

Учебна програма ще предложи рамков модел от компетенции за обучителите в общността. Нещо повече, целта ни е съдържанието на този резултат от нашата работа да бъде достъпен и за други организации, които работят по теми, свързани с равнопоставеността на половете или културното многообразие.