Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
Image Alt

Пол и културно многообразие в практиката

  /  Пол и културно многообразие в практиката

Въведение

В тази секция ще научите каква е ролята на обучителя в общността за промяна на общността от вътре и как обучителите могат да използват метода на съвместното създаване (co-construction), за да включат обучаемите в създаването на образователни материали за тях. Ще видите примери как се създава защитено и сигурно пространство за провеждането на обучения за жени от мигрантски, бежански или малцинствени общности и как да включите повече жени от тези общности във вашите обучения.
Урок 1 Роля на обучителите в общността за промяната в общността
Урок 2 Методът “съвместно създаване”
Урок 3 Създаване на защитено пространство за обучения за жени
Проверете какво научихте от урока! Прочетете въпросите, опитайте да отговорите сами, а след това проверете верните отговори като кликнете на въпросите. Успех!

Как вие като обучители в общността можете да помогнете за промяна в общността като работите с жените?

Трябва да откриете и покажете примери за успешни жени от общността и да насърчите надеждите на вашите обучаеми-жени, че промяната е възможна и за тях.

Какви са стъпките, които трябва да предприемете, когато искате да допринесете за промяна в общността?

Поставете си цел.
Помислете как да организирате вашата работа с жените, как, къде и кога да ги съберете, как да спечелите доверието им.
Съберете групата си, седнете заедно и направете план как ще работите, като вземете предвид техните нужди.

Какво е методът на съвместното създаване (co-construction)?

Ученето по този метод е процес, в който участват заедно обучаемите и обучителите. Той се основава на съвместната работа , сътрудничество и координацията. В този процес всеки печели. Целта е да се дава и получава обратна връзка от всеки участник в групата, така, че всеки да има възможност да учи от групата.

С какво се различава метода на съвместното създаване от други образователни методи?

Съвместното създаване променя стереотипите и помага за изграждане на ново разбиране у обучаемите.  Затова, преди да започнете да работите по този метод, трябва най-напред да направите анализ на нуждите на своите обучаеми. Трябва да разберете повече за проблема, с който ще се занимавате заедно с тях, за стереотипите на обучаемите по темата, която ще разисквате и да привлечете обучаемите да водят заедно с вас процеса на учене.

Защо жените от някои общности могат да не искат да участват в обучения, които сте организирали за тях ?

Може да има най-различни причини като например семейни ангажименти, липса на време, липса на интерес към темата, но една от най-важните причина може да е, че жените не се чувстват сигурни ( физически или емоционално ) на мястото, където ще проведете обучението.

Какво можете да направите, за да привлечете повече жени във вашите обучения?

Трябва да предвидите кое е подходящото време и място, за да организирате обученията, така, че жените да могат да се включат според свободното си време и техните ежедневни ангажименти. Трябва да разберете дали се чувстват по-удобно да участват в смесени групи по пол или в изцяло женски групи. Трябва да установите връзка с тях и да спечелите доверието им на много ранен етап. Това означава, че трябва да сте запознати с особеностите и културните практики и обичаи на общността, с която ще работите и да опитате да намерите общ език с тях още от самото начало на общуването.