Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
Image Alt

Междусекторен подход

  /  Междусекторен подход

Въведение

Междусекторният подход означава, че социалните категории като пол, етнически произход, националност или класа, в които един човек попада, не могат да се разглеждат по отделно,  а по-скоро имат значение, взети заедно. При този подход фокусът е върху взаимодействието между социалните неравенства, затова има значение не само да се вземат предвид отделните социални категории, но и как те си взаимодействат помежду си.
Урок 1 Междусекторен подход, който взема предвид пола и културното многообразие
Урок 2 Пречки пред жените – мигрантки
Урок 3 Стереотипи за миграцията и жените – мигрантки
Проверете какво научихте от урока! Прочетете въпросите, опитайте да отговорите сами, а след това проверете верните отговори като кликнете на въпросите. Успех!

Какво e междусекторен подход ?

Междусекторният подход означава, че за социалното положение на един човек, социалните категории като пол, етнически произход, националност или класа, не могат да се разглеждат по отделно,  а по-скоро имат значение взети заедно.

Какво означава междусекторен подход, който взема предвид пол, етнос, раса и др. ?

Това е подход, който отчита, че даден човек може да се намира в двойно или тройно неравностойно положение. Например чернокожите жени могат да бъдат в специфично неравностойно положение по отношение на пазара на труда или образованието, поради комбинация от фактори, които се отнасят единствено за тях, именно защото са чернокожи жени.

Какво представляват образователните практики, основани на междусекторния подход?

Това са образователни практики, които се основават на нашите преподавателски умения да избягваме да определяме участниците, въз основа сравнения като “ние”  и “другите”, а да работим с наличните ресурси на участниците, да имаме поглед върху идентичностите им, да си даваме сметка за връзката между реалните ситуации в живота и обществените структури, които ги предизвикват и да оценяваме многообразието в нашия екип.

Кои най-често са пречките, които срещат жените мигрантки и жените от малцинствени общности, за да се включат в образованието за възрастни?

Етнос, пол, възраст, познания на езика, самочувствие, финансово положение, ниво на образование.

Кои са институционалните пречки за включването им в образованието за възрастни?

Институциите и организациите, които предоставят образование за възрастни трябва да си дават сметка, че и те могат несъзнателно да създават пречки за включването на жени от малцинствен и мигрантски произход в програмите им, ако не са достатъчно отворени за тях по отношение на  целите си, основните принципи, дидактика, предложенията за обучения, екипа, готовността си за работа на терен.

Можете ли да изброите някои структурни бариери в образованието за възрастни?

Те зависят най-вече от политиките на държавата, например има ли политики за включване на жените мигрантки или жените от малцинствени общности в образователните инициативи за възрастни. Това е рамката, в която обучителите в общността работят и трябва да си дават сметка за нея и да имат идеи как могат да се подобрят условията.

Какви са нашите представи за миграцията? Как се създават?

Винаги трябва да проверяваме с факти различните стереотипи и предразсъдъци, защото много често имаме предубедена представа, която няма нищо общо с обективната реалност.

Коя европейска страна има най-голям дял мигранти?

Люксембург

Вярна ли е, че жените мигрантки живеят според традиционни роли по пол?

Не. Жените мигрантки са много разообазна група.