Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
Image Alt

Културен шок/Неравенства

  /  Културен шок/Неравенства

Въведение

В тази секция ще научите как можем да преодолеем бариерите и да се противопоставим на несправедливостта чрез Форум театъра; какво е методиката на културния шок, как да я използваме и какви са предимствата, които този метод ни дава, за да преодоляваме трудни ситуации.
Урок 1 Методиката на културния шок
Урок 2 Форум театър (театъра на Аугусто Боал)
Проверете какво научихте от урока! Прочетете въпросите, опитайте да отговорите сами, а след това проверете верните отговори като кликнете на въпросите. Успех!

Коя е родината на Форум театъра?

Бразилия
.

Защо е създаден Форум театърът и кои са основните му цели?

Основната му цел е да помага на хората, които са дискриминирани или потискани от обществото като им дава средство за еманципация.

Кои са основните характеристики на Форум театъра?

Характеризира се с това, че се създава от хората и е за хората, които играят собствената си реалност. Те са активни зрители, които имат възможност да променят действието, влизайки в него чрез предложения за изход от трудни ситуации, които се пресъздават на сцената.

Кои са 3-те ключови елемента, които ни помагат да не правим обобщения и изводи, въз основата на стереотипи, а да използваме културните разлики, за да се обогатим?

Кои са 3-те ключови елемента, които ни помагат да не правим обобщения и изводи, въз основата на стереотипи, а да използваме културните разлики, за да се обогатим?

Посочете поне 2 чувствителни области в социалната работа?

 Чувствителните области в социалната работа са:
Стилът на работа; стилът на живот; концепциите за използването на пространството и времето; начинът на мислене; стилът на учене; концепцията за света; отношенията в групата; религиозните вярвания и демографската ситуация в дадено общество; правилата на социална организация.

Можете ли да се сетите за една препоръка, която ще ви помогне да не съдите прибързано за хората?

Приемете, че има широко понятие за това що е то култура, което обхваща голямо разнообразие от човешки действия, начин на мислене и идентичности.
Имайте предвид, че нито една култура не е нито хомогенна, нито статична във времето, а непрекъснато се променя.
Винаги си давайте сметка, че всеки човек носи в себе си многообразие от култури и всеки индивидуално придобива и комбинира тези култури в хода на своя собствен житейски път.
Припомняйте си, че културата не е единственият фактор, който определя нашето поведение: тя е само един от факторите, който взаимодействат със ситуационни фактори и с личността.